Բայց ի սկզբանէ Սէրն էր անվախճան…
Monday, 30 July 2007
* * *
Ես ամէն վայրկեան սպասեցի քեզ,
Իբրեւ կանա՛չ ուխտաւորի սպասող մի մատուռ անդուռ,
Եւ քեզ սպասելով լեցւեցի վայրկեաններով,
Որից այն կողմ
Մնաց մի անժամանակ տարածութիւն՝
Յաւերժութիւն՝
դու՛…

27.7.01
« Տ Ա Ն Գ Օ – 21 »