Բայց ի սկզբանէ Սէրն էր անվախճան…
Tuesday, 24 July 2007
* * *
Եթէ մի տեղ նուշ կայ ծառի վրայ,
Ենթադրում է՝ շուրջը արեւ,
ծաղիկ,
ճիւղ,
անտառային խոնաւութիւն,
լուսաբաց,
շող։
Աչքերդ են՝ դէմքդ։

Եթէ մի տեղ բալ կայ ճիւղի վրայ,
Ենթադրում է՝ շուրջը ստւեր,
սարսուռ,
խէժ,
քաղցրութիւն,
կապոյտ,
կաթնագոյն-դեղին տարածքներ։
Լանջդ է՝ կուրծքդ։

Եթէ մի տեղ դու կաս,
այնտեղ կայ՝ նշենի, բալենի…

29.9.96
« Տ Ա Ն Գ Օ – 21 »