Բայց ի սկզբանէ Սէրն էր անվախճան…
Tuesday, 24 July 2007
* * *
Աշնան նշոյլ է նշմարւում
Անոյշ նայւածքիդ նուշում,
Անուրջ ներշնչում այս մղձաւանջում.
Դրա համար եմ
Մոլորւում աչքիդ մեղոյշ մշուշում,
Կորա՛ծ որբի պէս
Ինքս ինձ յուշում՝
Ոսկէ դղեակ կայ
Այս ճամբի վերջում։

Աշնան նշոյլ է նշմարւում
անոյշ նայւածքիդ նուշում…

98 թ.
« Տ Ա Ն Գ Օ – 21 »